Maint Testun

Rheolir yr holl destun ar y safle gan ddalen arddull ac mae modd ei godi a'i ostwng trwy newid gosodiadau'ch porwr. I newid maint y testun a ddengys yn eich porwr:

Ar Internet Explorer 8:

Ewch i Gweld yn y ddewislen
Dewiswch Text Size
Dewiswch faint y testun yr hoffech chi ei gael (lleiaf, bach, canolig, mwy neu fwyaf)
Gellir cael mwy o arweiniad ar IE8 yn: www.microsoft.com

Ar Firefox:

Ewch i'r ddewislen 'View'
Dewiswch 'Text Size'
Ac wedyn dewiswch Increase neu Decrease

Ar Safari:

Dewiswch 'Preferences'
cliciwch ar 'Appearance'
ewch i 'Standard Font' a chliciwch 'Select'
dewiswch y maint ffont o'r ddewislen 'sizes'

Cymhorthion llywio

Mae'r hafan a phob tudalen ddilynol yn cynnwys swyddogaeth chwilio i chwilio cynnwys y safle.

Mae'r tudalennau ar y safle'n dilyn trefn tabiau naturiol. Lle nad dyma'r achos, mae'r drefn tabiau wedi'i gosod yn y cod i orfodi defnyddiwr i lawr trefn resymegol gywir y dudalen.

Dolenni Cyswllt

Nid oes 'ffug-ddolenni "JavaScript:". Gellir dilyn pob dolen mewn unrhyw borwr, hyd yn oed os ydy'r sgriptio wedi'i ddiffodd. Nid oes dolenni cyswllt sy'n agor ffenestri newydd heb rybudd.

Delweddau

Mae gan bob delwedd cynnwys ar y safle briodweddau ALT disgrifiadol. Gwna'r safle ddefnydd helaeth o Ddalennau Arddull Rhaeadrol ac mae'r rhan fwyaf o ddelweddau yng 'nghefndir' y dudalen a heb eu cofrestru gan ddarllenwyr y sgrin. Mae hyn yn werth ei nodi wrth ddefnyddio nodwedd 'delwedd analluogi' rhai porwyr.

Cydymffurfiaeth â safonau

Mae Cyllid Myfyrwyr Cymru'n ymroi i ddarparu gwefan sy'n hygyrch i'r gynulleidfa ehangaf posibl, ni waeth beth yw'r dechnoleg neu'r gallu. Rydym wrthi'n gweithio i gynyddu hygyrchedd a defnyddioldeb ein gwefan, ac wrth wneud hynny, yn glynu wrth y safonau a'r canllawiau sydd ar gael.

Mae'r wefan hon yn ceisio cydymffurfio â WCAG 2 AA o Ganllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe 2.0 Consortiwm y We Fyd-eang (W3C) 2.0.

Er ein bod ni'n ymdrechu i lynu wrth y canllawiau a'r safonau a dderbynnir ar gyfer hygyrchedd a defnyddioldeb, nid yw'n bosibl gwneud hynny ym mhob ardal o'r wefan bob amser. Ni ellir mynd at ardaloedd diogel y safle trwy Borwr Opera a phorwyr eraill sy'n rhannu ei Asiant Defnyddiwr (fel y porwr testun Lynx).