Browser Not Supported
Cyfrif Cyllid i Fyfyrwyr - Ydych chi erioed wedi gwneud cais am gyllid i fyfyrwyr o'r blaen? Neidio i'r prif gynnwys

Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwasanaeth – mae eich adborth (yn agor mewn tab newydd) yn ein cynorthwyo ni i wneud hyn.

Rhowch wybod i ni os ydych chi erioed wedi gwneud cais am gyllid i fyfyrwyr i Lywodraeth y DU. Does dim ots pa mor hir yn ôl y gwnaethoch gais, os oedd hynny ar-lein neu drwy ddefnyddio ffurflen bapur, neu os gwnaethoch gais i ni neu'ch Awdurdod Lleol.

Previous Page