Browser Not Supported

Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwasanaeth – mae eich adborth (yn agor ffenestr neu dab newydd) yn ein cynorthwyo ni i wneud hyn.

Rhowch wybod i ni os ydych chi erioed wedi gwneud cais am gyllid i fyfyrwyr i Lywodraeth y DU. Does dim ots pa mor hir yn ôl y gwnaethoch gais, os oedd hynny ar-lein neu drwy ddefnyddio ffurflen bapur, neu os gwnaethoch gais i ni neu'ch Awdurdod Lleol.

Previous Page